Nieuws

« Terug

Een bijzondere avondmaalsdienst

Screenshot_20230102-064920_Chrome.jpg02 jan

Het is traditie in de EGCT kerken om tijdens de jaarwisseling samen te komen als gemeente. Iedere gemeente komt rondom 21.00 oudjaarsavond t/m 's ochtends 1 uur in het nieuwe jaar, samen om te zingen, te bidden, te luisteren naar Gods Woord en om zo samen het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar te beginnen! In onze gemeente van Agbonou is het ook de gewoonte om tijdens de laatste zondag van het oude, of de eerste zondag van het nieuwe jaar, samen Avondmaal te vieren. 

Dit jaar viel 1 januari op zondag en de ouderlingen besloten om de gebruikelijke Oud en Nieuw samenkomst te veranderen in een kerkdienst en deze tegelijkertijd te beschouwen als de zondagse samenkomst. Nadat gemeente leden rondom 2.30 's ochtends thuis zouden komen konden ze rustten en de vrouwen konden zich concentreren op koken voor hun gezinnen. Ook zouden we als gemeente dan samen het avondmaal vieren.

Zodoende gebeurde het dat, na een tijd van eensgezind gebed, rondom 23 uur de preek begon. Na het amen van de preek las pastor Amedome 1 Korinthe 11:27 t/m 34 en legde hij vanuit de Bijbel uit voor wie het avondmaal bedoeld is. Net voor middernacht werden we vermaand om 'het Lichaam van de Heere te onderscheiden', het brood en de wijn te nemen in een houding van berouw over onze zonden, een houding van ootmoed en ontzag, onlosmakelijk gekoppeld aan een diepe dankbaarheid voor Christus' offer voor ons. 

Deze Avondmaal dienst maakte diepe indruk op mij. Ik denk dat het contrast was....Terwijl we middernacht rondom ons heen de hele stad hoorden uitbarsten in geluid en opwinding bij het aanbreken van het nieuwe jaar...waren wij volledig geconcentreerd op de Heere Jezus en verbonden in het besef dat we 2023 in mogen gaan gewassen in Zijn bloed veilig in Zijn gebroken Lichaam. Wat een zegen!! 

We wensen iedereen vanuit Togo een rijk gezegend 2023 toe, een jaar waarin we mogen groeien in het besef van de zekerheid, grootheid, diepte en breedte van Christus' liefde voor ons!

« Terug

Scroll naar boven