Doneren

Direct online doneren

€ 
Hierbij machtig ik Stichting NGW om ten bate van Zending in Togo het ingevulde bedrag per ingevulde periode, tot wederopzegging, af te schrijven van mijn bankrekening.

Handmatige donatie

Wilt u rechtstreeks een gift overmaken, dan kan dat uiteraard ook. Het IBAN-nummer van NGW is: NL76 INGB 0000 815198 t.n.v. Stichting NGW o.v.v. Evangelisatie in Togo, Fonds 225.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Scroll naar boven