Togo

Over ons

De Kanri familie:

20220102_113849 (2)

Alexandre Kanri groeide op in Atakpamé en kwam tot geloof toen hij begin twintig was. Ongeveer tien jaar later maakte Alexandre deel uit van de groep jonge mannen die de basis legden voor wat later "l'Eglise de la Grâce en Christ du Togo" zou worden. Door trouwe prediking, gezamenlijk gebed en het blijven bestuderen van Gods Woord groeiden Alexandre, deze ouderlingen en de kerken die ze stichtten geleidelijk in geloof en mochten ze Gods zegen ervaren.

Wijneke groeide op in Nederland, maar verliet Nederland toen ze 23

jaar oud IMG-20231019-WA0001was. Ze kwam tot zekerheid

van geloof in Engeland, waar ze haar verpleegkun opleiding volgde. Tijdens haar jaren in Engeland ontwikkelde ze een liefde voor zendingswerk in Franstalig West-Afrika. Ze ontmoette Alexandre voor het eerst in 2006, in Benin, waar ze werkte als anesthesieverpleegkundige in een zendingsziekenhuis. In januari 2010 ontmoetten ze elkaar opnieuw in Benin op een christelijke conferentie, ... dit keer resulterend in een lange-afstandsrelatie..

20221211_114935 (2)

Omdat ze ervan overtuigd waren dat God hen samengebracht had, trouwden ze op 1 oktober 2011 in Lomé, de hoofdstad van Togo. De eerste vijf jaar van hun huwelijk woonden ze in Atakpamé, waar Alexandre bleef voorgaan en preken in hun lokale EGCT-gemeente. In die tijd verwelkomden ze Neline (2013) en Niek (2014) in hun gezin. Naast zijn bediening binnen de kerk werkte Alexandre ook met passie in de openbare bibliotheek van Atakpamé. Als bibliothecaris heeft Alexandre een liefde voor lezen ontwikkeld en is hij overtuigd van het belang van goede boeken, zowel in het algemeen, maar zeker ook voor Christenen!

Wat we mogen doen

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”  Johannes 17:3 

IMG_20231231_162228

In 2016 deed zich voor Alexandre de gelegenheid voor om theologie te studeren aan "l'Institut Biblique de Bruxelles." Het gezin verhuisde terug naar Europa waar Wijneke het gezin kon onderhouden door te werken als anesthesieverpleegkundige.  Na het afronden van zijn studie sloten Alexandre en Wijneke zich aan bij de Britse zendingsorganisatie UFM en konden ze in december 2020 als zendingswerkers terugkeren naar Togo. Dankzij de steun van kerken en vrienden kan Alexandre nu fulltime de EGCT dienen. Alexandre voelt zich vooral geroepen om het Bijbelinstituut van EGCT verder te ontwikkelen en manieren te vinden om goede christelijke boeken en literatuur in christelijke handen te plaatsen.

IMG20231110153718

Scroll naar boven