Nieuws

« Terug

Samen bidden...

logo meteenmond.png20 jun

Vanmorgen hadden de vrouwen van de Agbounou gemeente een speciale gebeds samenkomst met elkaar. Er zijn veel noden in de gemeente en af en toe spreken de vrouwen samen af om bij elkaar te komen om er specifiek voor te bidden. De vrouwen hadden me gevraagd of ik iets ter bemoediging, met hen kon delen. Wat een zegen was het om samen met hen na te denken over gebed! Eerst dachten we samen na over Spreuken 15:8: "Het offer van goddelozen is de Heere een gruwel, maar het gebed van oprechten is Hem welgevallig" Hoe belangrijk is het, als we in gebed tot God naderen, dat we weten dat we bij deze 'oprechten' horen....dat we echt bidden in de Naam van, en vertrouwend op, de Heere Jezus! Als we niet wedergeboren zijn dan zijn al onze gebeden voor God een gruwel! Dat geld ook voor de gemeenteleden die netjes naar de kerk komen, en wellicht goed meebidden tijdens de gebedssamenkomsten, maar ondertussen nooit tot Christus gingen voor de vergeving van hun zonden...Hoe belangrijk is het om te bidden voor de werking van Gods Geest in de gemeente!

Daarna dachten we samen na over Openbaringen 8: 2 t/m 5....Wat een bemoediging te mogen weten dat onze gebeden niet alleen een 'aangename reuk' voor God zijn, maar dat we ook mogen verwachten dat onze gebeden een effect zullen hebben op de aarde! Mijn inspiratie om deze verzen met hen te delen kwam van één van de lezingen uit de serie over gebed, die ik een poos terug maakte. Deze lezing was voor mijzelf een eye-opener...en het was een zegen om deze versen weer door te mogen geven aan deze vrouwen!

De online serie over gebed, die naast het aanmoedigen van specifiek gebed voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk in Togo ook het belang van gezamenlijk gebed door de gemeente benadrukt, staat inmiddels op een nieuwe website: www.meteenmond.nl. Hier kunnen gemeente-, huisbijbel-, of gebedskringen zich inschrijven om samen na te denken over het belang van gebed!

« Terug

Scroll naar boven