Help us build Institut Biblique Tyrannus!

Méér dan een Bijbel Instituut!

IMG_20231013_110805.jpg04 Apr 2024

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een heel project plan! Het overkoepelende doel voor het nieuwe stuk land wat de EGCT kon kopen te gebruiken voor de nieuwbouw en ontwikkeling van het Bijbel Instituut. Tegelijkertijd denken we dat het plot land nog veel effectiever gebruikt kan worden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk in Togo!

Als we een stap terug doen en nadenken over de Togolese context, dan is er grote behoefte aan goede theologische, gecontextualiseerde boeken en resources in locale talen! Net als in veel andere Afrikaanse landen is de kerk in Togo, in het algemeen: 'kilometers breed, maar maar enkele centimeters diep'. Voorgangers en kerkleiders hebben vaak heel weinig boeken en kunnen moeilijk de dwalingen binnen de kerken weerleggen. Onder de gewone kerkmensen is laag geletterdheid vaak een groot probleem en speciaal voor hen geschreven eenvoudige boeken en/of kinderboeken zijn vrijwel onvindbaar. Ook is er grote behoefte aan boeken geschreven door Afrikaanse Christenen en voorgangers die vanuit de Bijbel de typisch Afrikaanse problemen tegen het licht houden...

Wij zijn daarom heel dankbaar dat we in ons project een 'On-Demand'-Printer faciliteit opgenomen hebben! We kwamen in contact met een zendeling uit Niger, waar zo'n systeem al werkt en kijken er enorm naar ook om hier in Atakpame, lokaal en veel goedkoper, zelf boeken te kunnen printen!

« Back

Scroll to top