Latest news

« Back

Laaggeletterdheid in de kerk

20210509_151424.jpg15 Jul

Ook in de kerk is laaggeletterdheid een probleem. Uiteraard hoef je niet te kunnen lezen of te schrijven om in de kerk het evangelie te horen…Wij hebben veel vrouwen in de gemeenten die analfabeet zijn en die ook geen Frans spreken. Voor hen wordt de preek in het Ewe of in het Ifè vertaald.

Het was destijds een bewuste keuze van de ouderlingen om in de meeste EGCT gemeenten in het Frans te preken en vervolgens te vertalen. Zodoende verdiepen de voorgangers (de meeste mannen kunnen wel lezen en schrijven in het Frans) hun Frans en kunnen ze bij hun voorbereiding Bijbel commentaren en andere theologische boeken gebruiken die gewoon niet bestaan in de lokale talen.

Maar vervolgens zijn ze tijdens de preek wel afhankelijk van een goede vertaler. Die moet ook een goede Franse woordenschat hebben om de nuances in de preek te kunnen vertalen. Dit gaat soms mis en dus moet de predikant tijdens zijn preek nog wel eens wat woorden aan zijn vertaler uitleggen…

Van Alexandre, die 20 jaar bibliothecaris was, weet ik ook dat het heel lastig is om volwassenen echt te motiveren om te beginnen met lezen. Ook studenten die naar de Bijbelschool komen hadden in hun leven nooit toegang tot boeken en zijn het lezen gewoon niet gewend. De stap om opeens theologische boeken te gaan lezen is dan enorm groot.

Nu kunnen wij de laaggeletterdheid in heel Togo niet oplossen….maar heel graag zouden we wel een leesprogramma beginnen met de jongere kinderen uit de gemeente. Als we een programma zouden ontwikkelen voor kinderen tussen de 7 en 10 jaar en echt ‘lezers’ van hen maken….wat een verschil zou dat op den duur maken voor de kerk, de bijbelschool en de uitbreiding van Gods Koninkrijk!

 

 

« Back

Scroll to top