Latest news

« Back

Kinder Evangelisatie in Ganshoren!

IMG_20190715_222719 (2).jpg16 Jul

De afgelopen week heeft Alex geholpen met de Vakantie-Bijbel week van onze gemeente hier in Brussel.

Het was voor de 14e keer dat de gemeente een Vakantie Bijbel week organiseerd in het park vlak bij de kerk....Omdat de Bijbelweek al zoveel jaren draait, stonden de kinderen maandag middag in de rij om zich in te schrijven voor deze week. Ik vond het indrukwekkend te zien hoe bijna de hele gemeente op de een of andere manier betrokken was. Als een team van ruim 30 man kwamen ze iedere dag eerst samen in de kerk voor gebed, opening, samen zingen en eten, alvorens naar het park te gaan. Voor de week kan de kerk alle materialen gebruiken van een organisatie die speciaal voor Evangelisatie weken materialen produceerd. Het Thema deze keer was: God die groter is dan de sterren en het Bijbel vers wat alle kinderen leerde was:  "Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heere is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk" Dus 5 dagen lang hoorden deze kinderen Bijbelverhalen, dachten ze na over de Schepper van de sterren....die Zelf naar deze aarde kwam om voor zondaren te sterven, daarnaast knutselden ze, deden ze spellen, zongen ze met elkaar en hadden de kinderen, en iedereen die meedeed samen veel plezier! Wat een zegen. Bidden jullie mee dat het gezaaide zaad vrucht zal dragen??

Als aandenken aan de week kreeg Alex deze mok....

« Back

Scroll to top