Privacyverklaring

Privacy statement

De thuisfront commissie voor Alexandre en Wijneke Kanri, hierna te noemen de TFC, verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en wij stellen deze niet ter beschikking aan derden. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

  • de door leden, donateurs, relaties en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

De TFC houdt een leden- en donateursadministratie bij, waarin ook persoonsgegevens van andere
relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen die:

  • zich hebben opgegeven voor een (e-mail) nieuwsbrief;
  • donateur zijn van de TFC.

Het werk van Alexandre en Wijneke wordt voornamelijk gefinancierd door giften van donateurs. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres) om u gericht te kunnen informeren over het werk van Alexandre en Wijneke en om te vragen om een financiële ondersteuning. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor één van onze uitingen en wanneer u zich aanmeldt als donateur. Ook vindt persoonlijke werving plaats via een aanmeldformulier of een telefoongesprek.

Wij verzamelen financiële data en persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst
(donatie). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden. Alexandre en Wijneke zijn aangesloten bij UFM en kunnen gesteund worden via de Nederlandse Gemeenschap voor Wereldevangelisatie (NGW). NGW heeft een ANBI-status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten
wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven via: martine@zendingintogo.nl. Hier kunt u ook terecht als u niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze nieuwsbrieven als donateur of informatieaanvrager uw e-mailadres aan de TFC hebt verstrekt, informeren wij u per e-mail, om u op de hoogte te brengen van ons werk en het werk van Alexandre en Wijneke en behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een financiële bijdrage.

Afmelden (e-mail) nieuwsbrieven

Wilt u geen berichten meer van ons ontvangen? U kunt dit per e-mail doorgeven via: martine@zendingintogo.nl.

Scroll naar boven