Nieuws

« Terug

Eén stap vooruit, twee...

20210326_100340.jpg13 nov

Onze kleine denominatie, hier in Togo heeft het zwaar. Soms lijkt het onmogelijk dat dit klein kerkverband over een jaar of 20 nog zal bestaan... Ik zal in de komende weken af en toe een stukje schrijven met voorbeelden van zaken waar de kerk mee worsteld. 

Vanaf het begin van haar bestaan hebben de kerken voorgangers gehad die zelf voorzagen in hun eigen levens onderhoud. De gemeenten zijn klein en de leden zijn arm. Maar de groep ouderlingen hebben zich, naast hun banen, volop gegeven voor de gemeenten. Maar nu begint deze realiteit tot problemen te leiden. De Doulassame gemeente verloor een aantal jaren geleden een ouderling in een verkeers ongeval en pastor Amegassi is nu zo oud geworden dat hij niet langer voorganger kan zijn. Maar in een setting waar het niet de gewoonte is dat de kerk de voorganger onderhoud....is het heel ingewikkeld iemand te vinden die het stokje van voorganger over kan nemen. Alhoewel de ouderlingen zich echt volledig geven voor het welzijn van de kerken, slokt hun seculiere werk soms zoveel tijd op, dat het regelmatig gebeurd dat de preek voor zondag pas op zaterdag avond wordt voorbereid. Ik weet dat dit voor Alexandre belangrijke gebedspunten zijn! Hij pleit er bij de gemeenten voor dat de leden, vertrouwend dat God hen daartoe in staat zal stellen, gaan beginnen met het steunen van hun ouderlingen! Zelfs als zij daardoor bijvoorbeeld een halve dag per week zouden kunnen vrijhouden voor preekvoorbereiding....zou dat al bijdragen aan een betere Bijbel uitleg op zondag ochtend. Daarnaast willen de ouderlingen ook beter gaan samenwerken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld onderling een Bijbelboek verdelen en vervolgens kan de preken serie over dat Bijbelboek in alle 4 gemeenten in Atakpame gepreekt worden (de ouderlingen rouleren en preken 'hun' preek dan dus 4 keer. Willen jullie meebidden dat God al het werk zal zegenen en dat de ouderlingen hun werk doen in het volle vertouwen op, en in afhankelijkheid van, onze Heere Jezus Christus die gezegd heeft: Ik zal Mijn gemeente bouwen! 

« Terug

Scroll naar boven