Nieuws

« Terug

Gemeente-zijn is belangrijk

20220412_125218.jpg26 mrt

Nog nooit was ik er zo van overtuigd dat samen-gemeente zijn belangrijk is! Voor corona waren we zo gewend aan het iedere zondag naar de kerk gaan dat we het belang ervan vaak niet eens meer beseften. Het horen van het Evangelie is essentieel (....immers: Romeinen 10:17!) maar het uitleven van het Evangelie doen we in de praktijk in de eerste plaats als Lichaam. Het Evangelie wordt zichtbaar voor een duistere wereld als leden van een gemeente elkaar, uit genade en gewerkt door diezelfde genade in hen, elkaar boven-natuurlijk liefhebben. Deze boven natuurlijke onderlinge liefde bloeit op in een gemeente waar de Geest werkt en mensen door die Geest beseffen hoe groot de liefde van Christus naar hen toe is. 

Hier mogen we regelmatig iets van proeven in Togo. De EGCT gemeenten zijn klein, maar er is een enorme onderlinge verbondenheid. De vrouwen van de gemeente in Agbonou doen vaak alles samen; is er iemand ziek dan staat letterlijk iedereen klaar om te helpen en krijg je bezoek van de gemeenteleden die thuis bij je komen bidden! We hebben een relatief grote groep vrouwen die getrouwd zijn met mannen die niet geloven en zij kunnen niet altijd rekenen op steun van hun mannen....maar binnen de gemeente hebben ze elkaar! Pas sprak ik erover met een van de dames en haar antwoord was duidelijk: Wij laten elkaar niet vallen, want wij hebben Jesus!

Ook in God's Opdracht aan Zijn gemeente (Mattheus 28: 19,20) wordt duidelijk dat de plaatselijke gemeente essentieel is! Als christenen zijn we geroepen "alle volken te onderwijzen" .....Ook is helder wat er onderwezen moet worden: "alles wat ik u geboden heb" , dus er is geen tweede-graads niveau voor Afrikaanse kerken....ook hier moet de volle breedte en diepte van de liefde van Christus voor Zijn gemeente onderwezen worden. Ook deze kleine, in de ogen van de wereld arme en bijna verwaarloosbare kerkjes worden geroepen een Licht in de duisternis te zijn. Hoe doen ze dat? Door deel uit te maken van een lokale gemeente waar ze toegang toe kregen nadat ze door Christus gewassen waren van hun zonden....dit laten ze publiekelijk zien in de doop en werden ze apart gezet van de wereld.("hen dopend in de Naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest"). Eenmaal samen apart gezet en onlosmakelijk aan elkaar verbonden....klinkt ook hier nu de opdracht: "heb elkaar vurig lief uit een rein hart!" (1 Petrus 1:22)

Herken jij deze boven natuurlijke liefde tot jouw mede-gemeente leden??: Wil je dan vurig meebidden voor de kerken hier in Togo, dat zij ook in die liefde mogen groeien en toenemen??....Dat deze onderlinge liefde aanstekelijk wordt en anderen zal aantrekken tot Christus?? Herken jij deze, door de Geest gewerkte boven natuurlijke band met je eigen mede-gemeenteleden, niet?? Bidt dan, voordat je voor de kerk in Togo bidt, voor je eigen gemeente waar jij levend lidmaat bent! Ga, samen met je mede-gemeenteleden,de strijd aan,  dat die boven natuurlijke liefde ook een realiteit wordt in jouw gemeente! "Waar liefde woont gebied de Heere Zijn zegen!

« Terug

Scroll naar boven