Nieuwbouw project

Nieuwbouw project

Het Bijbel Instituut van de EGCT heeft alles wat je zou wensen voor een Afrikaans Bijbel Instituut:

  • Leerkrachten die overtuigd zal van de inspiratie en de authoriteit van Gods Woord
  • Leerkrachten die overtuigd zijn van het belang van een goed Bijbels onderwijs
  • Leerkrachten die overtuigd zijn van Gods redding, alleen uit genade en door geloof in Christus alléén
  • Leerkrachten met een groot verlangen dat de impact van dit Instituut in de regio mag groeien.
  • De erkenning van het grote international Bijbel Instituut in de hoofdstad
  • Een netwerk van contacten, zowel nationaal als internationaal, van onderwijzers die ze kunnen uitnodigen voor het geven van gast-colleges
  • Een solide bibliotheek van theologische boeken ter ondersteuning voor de studenten
      MAAR ER IS GEEN GESCHIKT GEBOUW MET RUIMTE VOOR DE BIBLIOTHEEK! 

 Kijk de korte video hiernaast voor meer informatie en bidt met ons mee dat God zal voorzien!

Video

Scroll naar boven