dernières nouvelles

« Retour

TogoWhere ....en TogoWhen???

klok.jpg17 mars

Nu het einde van Alexandres studie in zicht is....volgt uiteraard de vraag: Wanneer gaan jullie nu naar Togo terug??

TogoWhere… en TogoWhen?!

Alexandre en Wijneke zijn verwonderd over de voortgang van de studie die Alex volgt. Het vierde en laatste deel van zijn onderzoek is bijna af! Het tijdstip van afstuderen zal daarom, als God het geeft, al plaatsvinden in september 2019.
Voor het zover is, zullen Wijneke, Alex en de kinderen in de zomerperiode deelnemen aan een gezinskamp. Niek en Neline kijken er enorm naar uit om een week door te brengen met andere christenen in Someren. Alexandre sluit aan bij een week in Frankrijk, waar hij zonder taalbarrière één van de laatste stageopdrachten kan afronden.
Naast de kampweek telt de zomervakantie van Niek en Neline nog acht volle weken! Tijd om samen te zijn met papa, met mama of, liefst natuurlijk, met allebei tegelijk J

Het afronden van de studie opent een deur tot het teruggaan naar Togo, om daar uit te delen van wat hier in Brussel en in Nederland ontvangen is. In de periode tussen het afstuderen en vertrek zijn er nog de nodige dingen die gebed en aandacht vragen.

Het is de bedoeling dat er frequent TogoWhereParties (TWP) gegeven zullen worden, waarop Wijneke je meeneemt en je kunt delen in hun missie en verlangen dat en hoe Gods Koninkrijk gebouwd wordt in Togo. Geef je je op om samen met Wijneke een TWP te organiseren met mensen uit je netwerk?

Het is het verlangen van Alexandre en Wijneke dat er na het afstuderen allereerst meer ruimte zal zijn om als gezin samen te zijn. Met alle veranderingen in het vooruitzicht is het belangrijk, ook in het belang van de kinderen, om als team een hechte basis te hebben. De voorbereidingen voor vertrek naar Togo zijn divers en vragen tijd. 
Het ziet er naar uit dat Wijnekes werk als anesthesieassistent in het UZ van Brussel voorlopig voortgezet kan worden. Het is fijn om haar, Alexandre en de kinderen ook regelmatig op zondag in ons midden te hebben!

Op dit moment is het streven om DV juni 2020 in het vliegtuig te zitten.
Aankomst in Togo valt dan na de verkiezingen van april 2020. De periode rond de verkiezingen kenmerkt zich door veel maatschappelijke onrust en een opleving van geweld. De verwachting is dat dit twee maanden na de verkiezingen geluwd zal zijn.
Bovendien heeft Neline in juni een belangrijk schooljaar afgerond; de nederlandse groep 3, waarin ze de Franse taal zowel beter leert spreken als schrijven. Deze basis zal haar helpen om straks het Franstalig onderwijs te volgen in een setting die veel minder is ingericht op wat individuele leerlingen nodig zijn, dan wij hier gewend zijn.

We danken voor je gebed en betrokkenheid! Er is nog heel veel meer te vertellen, dus boek of bezoek vooral een TogoWhereParty en laat je meenemen naar West Afrika. Neem een voorproefje op zendingintogo.nl en geef je op als betrokkene op het werk in dit stuk van Gods koninkrijk op aarde!

« Retour

Scroll to top