Bidden voor Gods Koninkrijk!

 

flyer final version (1)

We weten het allemaal, en het is zo makkelijk om het te bevestigen: Gebed is belangrijk!  Maar ervaar jij ook een grote drempel als jou gevraagd wordt te bidden met anderen? Hoe gedisciplineerd ben je zelf in het vragen om de werking van de Heilige Geest zodat het Woord met kracht en authoriteit zal klinken? Verwachten we echt antwoord op onze gebeden? Wat is de meerwaarde van gezamelijk gebed voor de gemeente?

Deze en andere zaken komen aan de orde in deze online serie

De serie bestaat uit 11 lezingen. De Engelstalige lezingen zijn ondertiteld. Bij iedere lezing zijn er gespreks vragen. Ook wordt iedere lezing gevolgd door een compilatie van stukjes uit een interview serie met predikanten uit de UK. Zij delen hoe vereend gebed vaak de bron van zegen voor hun gemeenten werd. 

De serie staat online als een 'online cursus' en kan gebruikt worden door gebeds kringen, gemeente kringen of bijvoorbeeld verenigingen.

Klik hier om naar de serie te gaan.

In de onderstaande stukjes leg ik mijn motivatie voor de serie uit, en de samenloop van omstandigheden die ervoor zorgden dat de serie tot stand kwam. 

 

Aanwaaien om de gloeien!

Introductie serie over gebed (deel 1/3) 

P1090946.JPG

Al weer een poos geleden hoorde ik in een preek in de Laankerk een illustratie. De predikant deed zijn best uit te leggen hoe we elkaar, als gemeente leden, voor onze geestelijke groei, nodig hebben. We zijn niet geroepen om in isolatie van andere christenen te groeien in geloof….nee God heeft ons geplaatst in een Lichaam: de plaatselijke gemeente, waarvan we levende lidmaten zijn. We hebben gezamenlijk de verantwoording “in alles toe te groeien naar Hem die het Hoofd is […] bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft.”(Efeze 4:15 en 16). De predikant gaf het voorbeeld van een vurige houtskool….die heel snel uit zou doven als hij uit het vuur gehaald zou worden. In isolatie van de andere kolen dooft zo’n kooltje snel uit. Dit is inderdaad zo…en een goede illustratie van wat er met een christen gebeurd die uit de christelijke kerk stapt en denkt alléén de christelijke strijd te kunnen strijden…. Maar er zit ook een andere kant aan deze illustratie en die is niet minder waar. Die wil ik hieronder uitleggen….

Jaren lang kookte ik regelmatig met een houtskool vuurtje in Togo. Het eist echt geduld om van een bergje koude houtskooltjes een gloeiend vuur te stoken! Eerst een paar grassprietjes laten branden, dan een paar houtjes …uiteindelijk begint één kooltje te gloeien en dan….door voortdurend met een waaiertje dit kooltje aan te jagen….spreidt het vuur zich over de andere kolen en ontstaat er een vuur. Het is dus niet verwonderlijk dat het hier gebruikelijk is om bij je buurvrouw een brandend kooltje te gaan halen om jouw vuurtje mee te beginnen….het scheelt zeker 10 minuten in het proces!

Maar nu de andere kant van die illustratie: een brandend kooltje tussen andere kooltjes leggen was absoluut geen garantie dat dat kooltje bleef branden’!!! Als je er niet bij ging zitten met je waaiertje doofde dit kooltje gewoon uit, tussen alle andere kooltjes in. Net zoals dat waaien essentieel was voor dat houtskool vuur…is het mijn diepe overtuiging, en ervaring, dat ‘’corporate prayer’ , (dit is letterlijk vertaald ‘Lichaams gebed’… het eensgezinde, gezamenlijke gebed van gemeenteleden tot hun Hemelse Vader) absoluut essentieel is voor de geestelijke groei, en gloei, van een gemeente. (Net zoals een persoonlijk gebedsleven essentieel is voor persoonlijke groei in geloof) In het volgende stukje meer hierover….

Gecorrigeerd door de gebeden...van anderen!

Introductie serie over gebed (deel 2/3) 

IMG_20200115_202933.jpg

Verhuizen is stressvol … Zo waren ook de laatste weken in België echt zwaar. Niet alleen al het pakken, administratie regelen, leegruimen…ook is het zwaar afscheid te moeten nemen van familie en vrienden. Bovendien bracht het vooruitzicht van reizen in Corona tijd nog extra onzekerheden met zich mee. .. Wat het voor mij nog extra moeilijk maakte was het feit dat er veel dingen nu eenmaal door mij geregeld moesten worden. Dit was totaal geen onwil van Alexandre, maar hij leest geen Nederlands, mocht geen autorijden en ik was nu eenmaal degene die twee keer per week naar NL moest om te werken…. Op een avond werd het me echt teveel, vooral een opmerking van Alexandre….dat het allemaal wel goed zou komen…..( waarmee hij me juist probeerde te bemoedigen!) schoot verkeerd en tot mijn grote schaamte heb ik toen, totaal onterecht, op hem gescholden!. Terwijl ik mezelf hoorde foeteren wist ik al dat ik fout zat….maar de stoom moest eruit en zonder het bij te leggen (….ja inderdaad….zonder te bidden…) ging ik die avond boos naar bed…

De volgende ochtend bracht Alexandre de kinderen naar school en installeerde ik me uit gewoonte achter de computer voor de Zoom van onze Brusselse kerkelijke gemeente. Sinds corona lockdown baden de leden van de gemeente iedere maandag en vrijdag ochtend en soms ook op donderdag avond, samen via Zoom. Ik voelde me alles behalve in de ‘mood’ om mee te bidden! Maar wanneer je je broeders en zusters hun dankbaarheid hoort uitspreken tot de God die ons zoveel liefheeft,…als je ze hoort vragen om vergeving, hoort bidden om Zijn kracht en hulp, dan duurt het niet lang of je beseft je dat jij degene bent die ‘out of tune’ is! Binnen een half uur had ik (zachtjes van binnen) mijn fouten van de avond ervoor aan de Heere beleden….en toen Alexandre terugkwam ook hem om vergeving gevraagd. Wat een enorme zegen is het om als koud houtskooltje gewarmd te worden door de gebeden van je broeders en zussen!!

Het doel van samen bidden is natuurlijk niet het corrigeren van je broeders of zusters, maar ik weet uit ervaring dat het een middel is waardoor we geestelijk weer ‘gestemd’ worden. Het eensgezinde gebed is een genademiddel wat God aan Zijn gemeente geeft (Handelingen 2:42)… Het is een aangename geur voor God (Openbaringen 8:3-5). Al doende: wordt Zijn Naam beleden (Romeinen 10:10), Bewijzen we ons geloof (Handelingen 9:11), doen we Zijn wil (Jesaja 56:7), groeien we in broederlijke liefde (Romeinen 12:10), sporen we elkaar aan tot liefde en goede werken (Hebreeën 10:24,25), bewaren we de eenheid van de Geest (Efeze 4:3,4), danken we Onze Vader voor alle dingen (Efeze 5:20), bidden we voor elkaar (Jacobus 5:16),  groeien we, als gemeente, in de genade van onze Heere Jezus Christus (Efeze 4:15,16) en zijn we gezamenlijk getuigen van Gods verhoring van onze gebeden (Handelingen 12:5-16).

Hoe onze plannen veranderden....met deze serie als gevolg!

Introductie serie over gebed (deel 3/3) 

20210225_183031.jpg

Toen Alexandre zijn Theologie studie afgerond had begonnen wij met de voorbereidingen voor onze terugkeer naar Togo. In Januari 2020 kochten we tickets voor onze vluchten op 23 juli. Het leek ons destijds heel mooi om net voor ons vertrek, op zaterdag 11 juli, een dag te organiseren waarop we, samen met onze achterban en supporters, na konden denken over het belang van gebed voor de zending. Wij hebben zeker de gebeden van onze achterban nodig! Tevens konden vrienden en gemeente leden op die dag afscheid van ons nemen. En zo gebeurde het dat ik in Januari op zoek ging naar een spreker voor deze ‘mini-conferentie’. Binnen een aantal weken had ik contact gehad met meerdere potentiële sprekers. Zij waren allemaal enthousiast over het initiatief, maar waren om uiteenlopende  redenen precies op die datum verhinderd. Uiteindelijk beloofde één spreker te komen….maar hij schreef wel “dat het reizen wellicht wat lastiger zou zijn’….

Daarna volgden de rare weken van totale lockdown en zagen wij onze plannen voor juli verdampen. Maar ook wij ontdekten de mogelijkheden die er online zijn…en inmiddels wist ik met zekerheid dat al de redenen waarom de sprekers verhinderd waren inmiddels ook geannuleerd zouden zijn. Vandaar dat ik toen de sprekers opnieuw benaderd heb om hen te vragen om digitaal een bijdrage te leveren aan een online serie over gebed, en dat deden ze graag. Inmiddels is deze serie in de afrondende fase! Het is een serie boordevol Bijbels onderwijs waarin veel aspecten van gebed aan bod komen. De serie bevat 11 lezingen over het belang van gebed voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. 8 van deze lezingen zijn in het Engels en hebben Nederlandse ondertiteling. Iedere lezing wordt gevolgd door gespreksvragen. De serie is bedoelt voor verenigingen, huisbijbelkringen of gebedskringen Eén van de aspecten die in de serie benadrukt wordt is het belang van eendrachtig gebed door de gemeente. Groepen die deze serie willen volgen binnen een plaatselijke gemeente worden verzocht daar eerst de toestemming van hun kerkenraad voor vragen. 

Gisteren vroeg ik me af hoe ik ook dit laatste stukje ter introductie van de serie kon afronden met een illustratie. ‘Toevallig’ las ik deze uitspraak van een van de puriteinen: ‘Unstirred coals do not glow nor give heat’…(ongeroerde kolen gloeien niet en geven geen warmte). Ook de puriteinen kenden de do’s en dont’s van het koken met houtskool! Naast ieder houtskool vuurtje ligt, ook hier in Togo, een metalen pook. Af en toe hebben kolen het nodig om een beetje opgepord te worden zodat ze weer meer warmte geven. Ikzelf ben, al ondertitelend, er zeker achter gekomen hoe koud ik eigenlijk wel niet was! Voelen jullie je ook af en toe ver van God en koud van binnen?? Laten we bidden dat de Geest deze serie zal gebruiken om ons, en vele anderen, op te porren tot meer gebed, met als gevolg: grotere liefde tot God, grotere warmte tot elkaar en een snellere groei van Zijn Koninkrijk!

 

13-12-2019 Samen....

samen bidden

Hier een stukje uit een preek over het ‘Onze Vader’

“…. Zelfs wanneer we dus onze binnenkamer ingaan en we ons tot Onze Hemelse Vader richtten zijn we ons bewust dat we niet alleen in deze wereld zijn. Wij zijn een van velen die allemaal komen tot dezelfde troon van Genade. Wij zijn leden van een Lichaam, soldaten in een Leger en levende stenen van een Hemelse tempel. Er is een bewustzijn deel te zijn van een groter geheel, ook in onze privé gebeden. De Christen behoort tot een grote menigte van mensen, allemaal uitverkoren in hetzelfde besluit, gekocht door hetzelfde bloed, dezelfde Geest hebbende, en onderweg zijnde naar dezelfde Stad. Daarom is zijn/haar gebed: Onze Vader, geef ons vandaag ons dagelijks brood…. Etc. Nu lieve mensen, kunt u geloven dat iemand in het verborgene bidt in het bewustzijn een deel te zijn van een groter geheel, dat diegene een sterk gebedsleven kent en vaak tot God nadert dit Bijbelse patroon volgende…zich bewust zijnde deel uit te maken van een Lichaam, maar vervolgens nooit met dat Lichaam bijeenkomt om de troon der genade te zoeken?  Als je begint te erkennen dat God niet alleen jouw Vader is, maar ook de Vader van je mede broeders en zusters, dan kan gebed in de binnenkamer niet het énige gebed voor je blijven….dan krijg je het verlangen ook in eensgezindheid, met mede soldaten en broeders, de Troon der genade te bezoeken. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat iemand die een verborgen gebedsleven kent, ook altijd met anderen zal bidden. Tegelijkertijd is het honderd procent zeker dat iemand die nooit met anderen bidt een gebrekkig privé gebedsleven zal hebben.”

Tot zover de preek van Ds S Olyott. Het zal duidelijk zijn dat dit een stukje uit een Engelse preek is, waar Bijbel getrouwe gemeenten het als essentieel zien om óók als gemeente tot Gods genade troon te gaan. Hier in Nederland is dat in veel gemeenten geen gewoonte. Ik denk dat dat een enorm en essentieel gemis is, daar ben ik heel eerlijk in. Toen ik gisteren deze preek luisterde besloot ik dus om bovenstaande stukje te delen.  Bidden is zoiets essentieels aan het Christen zijn: wie gelooft die bidt, wie niet in God gelooft bidt niet. Zo simpel is het. Het is ‘de ademtocht van de ziel’ zonder gebed is er geen geestelijk leven. Maar gelukkig: geloven doen we niet alleen, God plaatst ons in een Lichaam, waar we samen mogen groeien in geloven, God mogen groot maken, elkaar mogen bemoedigen en liefhebben in de Heere Jezus. Het is mijn mening dat net zoals deze dingen geen werkelijkheid worden in onze persoonlijke levens zonder gebed…..zo zullen deze dingen ook geen heldere en door de Geest gewerkte realiteit worden binnen de gemeente zonder gebed.

 

Gebedspunten

Gebedspunten

We vragen voorbede voor het volgende:

  • Dat we niet zullen vergeten dat onze Hemelse Vader voor ons zorgt en ons vertrouwen op Hem blijven stellen.
  • Nu Alexandre zijn werk binnen de gemeenten begonnen is, bidden we voor de leiding van de Geest, voor wijsheid geduld en dat het Woord met kracht mag werken in de kerken.
  • Op dit moment gaat Alexandre samen met een 20 tal ouderlingen en geinteresseerden, door een serie boeken heen over hoe een 'gezonde gemeente' te zijn. Laten we bidden dat dit vrucht zal dragen, dat de ouderlingen in eenheid en oprecht onder ogen zullen zien wat er binnen de kerken veranderd moet worden.
  • Voor Neline en Niek....Willen jullie meebidden dat ze zich hier steeds meer thuis zullen voelen. En dat ze mogen groeien in de kennis van de Bijbel en de Heere Jezus zullen omarmen als hun persoonijke Heiland.

Dankpunten

Wij zijn dankbaar :

  • Dat we afgelopen december een goede reis naar Togo hadden.
  • Dat we hier in Atakpame weinig gehinderd worden door Covid maatregelen, en dat Togo tot nu toe relatief licht geraakt werd door de pandemie.
  • Voor al het bezoek wat we de afgelopen maanden, hier thuis kregen en het warme welkom van familie en gemeente leden!
  • Dat Neline en Niek hun draai gevonden hebben op de christelijke, Togolese school bij ons in de straat. 
  • Voor de goede internet connectie die we hebben waardoor we goed contact kunnen houden met het thuisfront en waardoor Neline en Niek ook makkelijk online educatieve video's kunnen volgen.
Scroll naar boven