Parkeren in Brussel

IMG_20191110_101745.jpg

Net als iedere zondagochtend gingen wij die zondag in Brussel met de auto naar onze gemeente…. Het was inmiddels voor ons een gewoonte geworden om onze auto in een straat vlak bij de kerk te parkeren. Ook die zondag (inmiddels een paar weken geleden) was ‘ons’ plekje vrij en nietsvermoedend liepen we, na het parkeren, door naar de kerk. Uit de kerk kwamen we er pijnlijk, en tot onze grote schrik, achter dat er deze keer twee tijdelijke ‘niet-parkeren’ borden stonden….die wij bij het parkeren totaal over het hoofd hadden gezien! We stonden dit keer dus fout geparkeerd ….zelfs al hadden we dat totaal niet beseft! Onze auto was inmiddels door de politie weggesleept en het bleek een hele onderneming (en pijnlijk voor de portemonnee) om die weer terug te krijgen. Uiteindelijk waren we ’s avonds 8 uur pas thuis mét auto en kinderen…

 

Deze ervaring deed me opeens weer beseffen hoe sterk GEWOONTEN voor ons zijn! Deze gewoonten hoeven ook niet eens fout te zijn, ze geven een kader aan ons leven, we voelen ons er vertrouwd mee….maar tegelijkertijd: door sommige ingeslepen gewoonten zien we soms essentiële dingen over het hoofd! Sterker nog…..toen ik met een Oud gereformeerde achtergrond me opeens in een gemeente in Engeland bevond, besefte ik me dat ik sommige gewoonten als absoluut ‘Bijbels’ was gaan zien…..maar toen ik gevraagd werd deze gewoonten vanuit de Bijbel te verdedigen, besefte ik dat ik dat vaak niet kon. Op zondag 2 keer naar de kerk gaan is een absoluut goede gewoonte (daar waren ze het ook in Engeland over eens 😉…. Maar hebben we het nog wel helder dat een levend lidmaat zijn van de gemeente van Christus méér inhoud dan de zondagse kerkgang? Ik denk aan het volgende gedeelte uit het avondmaalsformulier: Want gelijk uit veel graankorrels één….brood gebakken wordt….alzo zullen wij allen, die door het waarachtige geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om  Christus’, onze lieve Zaligmakers, wil, die ons te voren zo uitnemend heeft lief gehad, allen tezamen één lichaam zijn, en zulks niet alleen met woorden maar ook met de daad jegens elkaar bewijzen.Hoe geef jij hier concreet inhoud aan, náást de zondagse kerkgang??

 

Gebedspunten

Presidentsverkiezingen ...

FB_IMG_15445616506153940.jpg

Graag wil ik jullie gebed voor Togo vragen de komende weken. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen die voor april gepland stonden zullen 22 februari plaats vinden. De president gaat nu voor een vierde termijn van 5 jaar en is vast besloten te blijven. Veel Togolezen zouden verandering willen, maar werkelijke oppositie voeren tegen de zittende partij is niet mogelijk. Bidt dat de verkiezingen vredig verlopen mogen. Bidt voor bescherming van de mensen die openlijk niet bij de regeringspartij horen en dat Gods wil gedaan zal worden. Bovendien dat wat de uitslag ook zal zijn, dat vrijheid van religie zal blijven bestaan en Gods Koninkrijk zal blijven groeien. .

Gebedspunten

We vragen voorbede voor het volgende:

  • Dat we de komende drukke maanden niet zullen vergeten dat onze Hemelse Vader voor ons zorgt en ons vertrouwen op Hem blijven stellen.
  • Voor wijsheid en Gods leiding als we biddend zoeken naar financiele steun. Vanaf 30 juni zullen we volledig afhankelijk zijn van giften.

Dankpunten

Wij zijn dankbaar voor:

  • Dat we voor 22 juli voordelige tickets hebben kunnen kopen.
  • Dat we de mogelijkheid hebben om onze spullen mee te kunnen sturen met een gedeelde container.
  • het contact wat Alex bijna dagelijks heeft met de broeders in Togo. We zien ernaar uit hen weer te onmoeten.
  • Dat Alexandre zijn studie aan het IBB goed heeft kunnen afronden en dat hij nu 4 dagen per week Engelse les kan volgen.

04-02-2020 Bezoek aan NET foundation

images.pngHeel graag willen we jullie gebeden vragen voor komende week. Dinsdag avond houden Alex en ik een informatie avond over Togo in Woudenberg. Willen jullie meebidden voor een goede avond?  Er zal familie van me zijn uit de Ger Gem in Nederland t/m contacten van Mercy Ships .....Ik bidt dat het Evangelie ons binden zal! Op woensdag ochtend hebben we een gesprek met NET foundation. Een nederlandse organisatie die wereldwijd Bijbelscholen ondersteund. We willen hen gaan vragen ons praktisch te helpen bij het opstartten van de Bijbelschool in Atakpame. Wederom: graag gebed voor goede heldere gesprekken en de leiding van Gods Geest!. Dit is de website van net-foundation: https://www.netfoundation.nl/  de video op hun homepage is het bekijken waard! 

Vanuit Brussel een hartelijke groet!  Verbonden in onze Heere Jezus Christus.

14-01-2019 Brussel, Londen en Parijs

Amyand_Park_Chapel_(geograph_2065978).jpg

Morgen zijn Neline en Niek in Brussel, is Alex in Parijs en ik ben in London... Alex kreeg vorige week een uitnodiging om twee pastors te ontmoeten in Parijs, Zij zijn de Europese en West Afrikaanse 'director' van een organisatie die 'Acts29' heet. Acts 29 is een organisatie die kerkplant werk helpt en steunt binnen de Franstalige wereld. Willen jullie meebidden voor een goede ontmoeting? en dat deze contacten nuttig zullen blijken in de toekomst voor de verspreiding van het Evangelie in Togo? Ikzelf ben uitgenodigd om een presentatie over Togo te geven op de midweekse prayermeeting van Amyand Park Chapel (APC) in Twickenham. In 1998 ging ik gedurende ongeveer 1 jaar naar deze gemeente en sinds die tijd heb ik met een aantal mensen contact gehouden. Toen ik met een van de ouderlingen mailden om te vragen hoeveel tijd ik had om te spreken kreeg ik een enthousiaste mail terug: Ik mag gerust een uur de tijd nemen, ze willen graag alles weten over onze plannen voor Togo en ook nieuws over ons gezin. Daarna zullen we de tijd nemen om voor jullie te bidden. Willen jullie meebidden voor een goede avond? En bidden voor veilige reizen voor ons beide. Het is een raar idee de kinderen in Brussel achter te laten en zelf als ouders in London en Parijs te zitten. Alex hoopt morgenmiddeg rond 17.30 weer terug te zijn in Brussel. Om dit bericht te sluiten hier een link naar een mooie animatie die in APC getoond werd aan de vele buitenkerkelijke gasten die ze hadden tijdens een 'internationale food evening': https://www.youtube.com/watch?v=lu_sjWKR5sI

13-12-2019 Samen....

samen bidden

Hier een klein stukje uit een preek die ik gisteren ochtend luisterde toen ik naar mijn werk liep. Van huis naar werk is 35 minuten, precies de lengte van een gemiddelde preek uit een preken serie die ik momenteel beluister. Hier een stukje uit een preek over het ‘Onze Vader’

“…. Zelfs wanneer we dus onze binnenkamer ingaan en we ons tot Onze Hemelse Vader richtten zijn we ons bewust dat we niet alleen in deze wereld zijn. Wij zijn een van velen die allemaal komen tot dezelfde troon van Genade, Wij zijn leden van een Lichaam, soldaten in een Leger en levende stenen van een Hemelse tempel. Er is een bewustzijn deel te zijn van een groter geheel, ook in onze privé gebeden. De Christen behoort tot een grote menigte van mensen, allemaal uitverkoren in hetzelfde besluit, gekocht door hetzelfde bloed, dezelfde Geest hebbende, en onderweg zijnde naar dezelfde Stad. Daarom is zijn/haar gebed: Onze Vader, geef ons vandaag ons dagelijks brood…. Etc. Nu lieve mensen, kunt u geloven dat iemand in het verborgene bidt in het bewustzijn een deel te zijn van een groter geheel, dat diegene een sterk gebedsleven kent en vaak tot God nadert dit Bijbelse patroon volgende…zich bewust zijnde deel uit te maken van een Lichaam, maar vervolgens nooit met dat Lichaam bijeenkomt om de troon der genade te zoeken?  Als je begint te erkennen dat God niet alleen jouw Vader is, maar ook de Vader van je mede broeders en zusters, dan kan gebed in de binnenkamer niet het énige gebed voor je blijven….dan krijg je het verlangen ook in eensgezindheid, met mede soldaten en broeders, de Troon der genade te bezoeken. Wat ik probeer duidelijk te maken is dat iemand die een verborgen gebedsleven kent, ook altijd met anderen zal bidden. Tegelijkertijd is het honderd procent zeker dat iemand die nooit met anderen bidt een gebrekkig privé gebedsleven zal hebben.”

Tot zover de preek van Ds S Ollyott. Het zal duidelijk zijn dat dit een stukje uit een Engelse preek is, waar Reformatorische kerken het als essentieel zien om óók als gemeente tot Gods genade troon te gaan. Hier in Nederland is dat in veel gemeenten geen gewoonte. Ik denk dat dat een enorm en essentieel gemis is, daar ben ik heel eerlijk in. Toen ik gisteren deze preek luisterde besloot ik dus om bovenstaande stukje te delen.  Bidden is zoiets essentieels aan het Christen zijn: wie gelooft die bidt, wie niet in God gelooft bidt niet. Zo simpel is het. Het is ‘de ademtocht van de ziel’ zonder gebed is er geen geestelijk leven. Maar gelukkig: geloven doen we niet alleen, God plaatst ons in een Lichaam, waar we samen mogen groeien in geloven, God mogen groot maken, elkaar mogen bemoedigen en liefhebben in de Heere Jezus. Het is mijn mening dat net zoals deze dingen geen werkelijkheid worden in onze persoonlijke levens zonder gebed…..zo zullen deze dingen ook geen heldere en door de Geest gewerkte realiteit worden binnen de gemeente zonder gebed.

Ten slotte denk ik dat bidden ook iets is wat we moeten en kunnen leren, juist van elkaar. Daarom een analogie: als tennissen je lust en je leven is, óf als je je beseft dat je eigenlijk heel slecht in tennissen bent, maar het je verlangen is erin te groeien….dan sluit je je aan bij een tennis vereniging. Hoe frustrerend zou je zijn als je na enige tijd bemerkte dat iedereen op de vereniging volmondig zou beamen dat het beoefenen van tennissen van essentieel belang is voor een tennis speler, maar dat de club besloten had dat alle leden uitsluitend alleen thuis tennissen ??!!

 

Scroll naar boven