Online serie over gebed

Serie over gebed

Bidden voor Gods Koninkrijk!

"Het onmogelijke werk van zending kan alleen worden volbracht door de kracht en wijsheid van God. Daarom moet gebed voorop staan ​​bij al onze zendingsactiviteiten.
De eerste strofen van het Onze Vader bewijzen de noodzaak van gebed voor de volbrenging van de grote opdracht die Christus aan ons gaf (Mattheüs 28: 16-20) : “Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde" (Matteüs 6:9-10).

Verder moeten we bidden voor arbeiders:

  • (Mattheüs 9:37-38)
  • open deuren (Kolossenzen 4:3)
  • en duidelijkheid en vrijmoedigheid in de verkondiging van het evangelie (Kolossenzen 4:4; Handelingen 4:29-30).

Volgens Jezus is het door gebed dat we veel vrucht dragen en zo bewijzen Zijn discipelen te zijn (Johannes 15:7-8, 16). Alle missionaire strategieën en ijverige activiteiten in de wereld zullen gebedsloosheid niet compenseren." (https://heartcrymissionary.com/about/who-we-are/core-convictions/)

Wij verlangen naar een achterban die samen met ons wil strijden in gebed. Het verlangen om te bidden komt niet van nature bovendrijven, en er is een vijand die er alles aan zal doen om ons van bidden te weerhouden!
We hopen en bidden dat deze online serie over gebed, die boordenvol Bijbels onderwijs zit, een bemoediging zal zijn!
De serie is onlangs verplaatst naar deze website:  meteenmond.nl

Video

Scroll naar boven