De missie

De missie

De toekomst van Alexandre en Wijneke Kanri en hun kinderen Neline en Niek ligt in het West-Afrikaanse land Togo. Dat weten ze al jaren. Nu wonen ze al enige tijd weer in Europa omdat Alexandre Theologie studeert in België. Zodra Alexandre zijn opleiding heeft afgerond willen ze terug naar Togo, om het Evangelie te verspreiden, de kerkl'Eglise de la Grace en Christ du Togo (EGCT) uit te breiden en het opleidingsinstituut te professionaliseren. 


Geheel open voor de Bijbelse boodschap

Wijneke: De mensen in Togo staan geheel open voor de Bijbelse boodschap en willen heel graag onderwezen worden. Veel kerken, waaronder ook de gemeenten van de EGCT, hebben echter moeite om een predikant financieel te ondersteunen. Bovendien loopt Togo achter op het gebied van digitale en technologische ontwikkeling. Alexandre wil zich inzetten voor de kerk en voor de oudsten. Hij zal hen helpen tijd vrij te maken voor de voorbereiding van hun preken.

Ook hopen we met behulp van technische ondersteuning vanuit United For Mission (UFM) sociale media en mobiele technologie te gebruiken om het Evangelie te verspreiden. Verder wil Alexandre zich graag bezig gaan houden met de ontwikkeling van een curriculum voor het opleidingsinstituut dat uitgaat van onze kerk in Togo. Zo willen we graag de volgende generatie voorgangers en kerk toerusten.

Afrika is de toekomst
In het verleden heeft Wijneke 7 jaar in Engeland gewoond. Daar is ze door een Grace Baptist Church tot het geloof gekomen. Al snel voelde ze dat de toekomst voor haar in Afrika lag. Jarenlang heeft ze gewerkt in een zendingsziekenhuis in Benin en daar kwam ze haar toekomstige Togolese man Alexandre tegen. “Alexandre was weduwnaar en bad tot God of hij een vrouw tegen zou mogen komen die hetzelfde geloof aanhing. Ik bleek die vrouw te zijn”, zegt Wijneke.

Alexandre was toentertijd voorganger in de EGCT in zijn dorp Atakpame. Hij kon zich echter niet volledig op de kerk storten omdat hij ook nog bibliothecaris was. Andere voorgangers hadden met precies hetzelfde probleem te maken. Daarom bleven de diensten op een bepaald niveau hangen. Alexandre: Zeker door mijn huidige theologiestudie in België besef ik dat de kerken gevaar lopen inde toekomst als de prediking in onze kerken in Togo zich niet verdiept en er geen vast fundament wordt gelegd.

Het doel

Het doel van de missie is de lokale EGCT gemeentes te ondersteunen en te stimuleren om helder en Bijbels het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Dit proberen we onder andere te bereiken door het opleidingsinstituut verder te ontwikkelen. Ook hopen we, met behulp vanOneHundredFold,de technische steun vanuit UFM, het Evangelie eveneens te gaan verspreiden via audiomaterialen die we in lokale talen op MicroSD kaartjes gaan zetten. Zo kunnen de dorpelingen die niet kunnen lezen naar het Evangelie luisteren op hun mobiele telefoon, aldus Wijneke

Scroll naar boven