Gebedspunten

Gebedspunten

We vragen voorbede voor het volgende:

 • Dat we als gezin in al onze dagelijkse routine de
  juiste prioriteiten weten te stellen.
 • Dat we Gods leiding zullen ervaren als we
  zoeken naar mensen die ons willen steunen.

Dankpunten

Wij zijn dankbaar voor:

 • het feit dat we weer als gezin samen zijn en de
  goede start van Neline en Niek op school.
 • Voor de berichten die we uit Togo
  kregen....begin september hield de EGCT haar
  jaarlijkse Bijbel conferentie waar we veel
  positieve reacties van hoorden.
 • Dat Alexandre ook zijn tweede jaar van het
  Instituut Biblique met goed resultaat af kon
  ronden.
Scroll naar boven